Freitag, 13. November 2020, 17:00 - 17:30 Uhr
Ort Karlsplatz, 99817 Eisenach